Thursday, July 31, 2014

LOLA?

Image From Google

MASUNGIT ang panahon ng araw na iyon. Malakas ang ulan at kung bakit naman noon pa dinapuan ng mataas na lagnat sina Ronel at Maggie. Wala ang kanilang mga magulang dahil parehong sa Maynila nagtatrabaho ang mga ito. Hindi naman iyon mahirap para sa magkapatid dahil katabi lang naman ng kanilang bahay ang kanilang mga tiyahin at ang bahay ng kanilang Lolo Johnny. Kapag ganito ang sitwasyon ay wala silang maaasahan kung hindi ang mga kamag-anak na kalapit bahay.
Edad Sampung taon si Maggie at Dose anyos naman ang kanyang Kuya Ronel. Galing sila sa eskwela at inabutan ng malakas na ulan kaya ngayon ay pareho silang inaapoy ng lagnat.

“Sinabi ko naman kasi sa inyo na huwag na huwag kayong magbabasa sa ulan. Uso ang trangkaso ngayon!” nag-aalalang sabi ni Aling Eda. May dala itong gamot..
“O, eto ang mga gamot.. .iniunin n’yo na!”
Sumang-ayon naman ang magkapatid. Bumangon ang mga ito at ininom ang gamot. Tapos ay kinain ang lugaw na dala rin ni Aling Eda.
“Pasensiya ka na Tiyang, pati ikaw ay naaabala sa nangyari sa amin!” Nahihiyang sinabi ni Ronel.
“Oo nga po!” sabat din ni Maggie.
“Okay lang! Hindi ko kayo pwedeng pabayaan, baka sabihin ng Itay n’yo hindi ko kayo inaasikaso!” Tugon ni Aling Eda, sige na. Magpahinga na kayo pagkatapos ninyong kainin ang lugaw!”
“Opo!” sabay na tugon ng dalawa.
Makalipas ang ilang sandali ay nakatapos na ng pagkain ang dalawa. Muling nagbalik sa higaan ang magkapatid. Binalot ng kumot ang mga katawan dahil pareho silang giniginaw.,
Gabi na ay patuloy pa rin ang pag-ulan ng mahina. Mag-aalas dose na ng gabi nang mawalan ng kuryente kung kaya nagdilim ang paligid sa kwarto ng magkapatid.. Nang pagkakataong ito ay waring tumaas pa ang lagnat ng dalawa kung kaya pareho silang lamig na lamig. Ganuon pa man ay malinaw pa rin ang isipan ni Ronel. Inalis niya ang nakatakip na kumot sa ulo.
“Maggie! Nasaan ba iyong posporo para sindihan ko ang gasera! Brown out, eh!” mahinang tanong ni Ronel sa kapatid.
“H-Hindi ko alam Kuya!” tugon ni Maggie, nanatiling nakatalukbong ng kumot.
“Ano ba ito! Kung kelan naman mayroon tayong lagnat ay saka pa nawalan ng kuryente!… Ginaw na ginaw pa naman ako!”‘ “Hanapin mo na lang Kuya! Hindi na talaga ako makakatayo dito! Ginaw na ginaw din ako!”
Akmang tatayo si Ronel nang maramdaman niya na mayroong nagbukas sa pintuan ng kwarto. Hindi niya maaninag kung sino iyon, basta ang alam niya ay babae iyon. Inisip nina Ronel at Maggie na iyon ang Tiya Eda nila.
“Tiyang! May dala ba kayong posporo! Kasi ang dilim, eh!” tanong ni Ronel.
“Huwag mo ng buksan ang ilaw Ronel! Wala ng posporo! Huwag kayong matakot sa dilim, babantayan ko naman kayo!” sabi ng babae.
“Salamat po!”
Hindi kumibo ang babae, bagkus ay tumayo ito at kinuha ang mas malaki at makapal na kumot saka inilagay sa magkapatid. Nakadama ng konting init ang dalawa. Kahit ma’ysakit ay hindi pa rin kaagad maipikit ng dalawa ang mga mata dahil hindi sila sanay sa dilim. Nangangamba sila na baka kapag tulog na sila ay iwanan na sila ng babaing nagbabantay sa kanila. Ang mga mata nila ay nanatiling nakatuon sa babae.
Iyon naman ang pagkakataong nagsalimbayan ang mga kulog at kidlat na bahagyang lumilikha ng liwanag na pumapasok sa loob ng kanilang kwarto. Dito naaninag ng magkapatid na ang babaing kasama nila sa kwarto ay hindi ang Tiya Eda nila kung hindi ang Lola Lydia nila na may limang taon ng patay. At ngayong maysakit sila ay dinalaw sila nito.
“L-Lola Lydia!” Gulat at natatakot na tawag ni Ronel.
“Huwag n’yo po kaming takutin! Huwag po!” sabi naman ni Maggie na napatayo na rin at nagtungo sa sulok ng kwarto.
Tumakbo rin kay Maggie si Ronel habang ang Lola Lydia nila ay nanatiling nakaupo sa upuang nasa isang bahagi ng kwartong iyon. Nakatingin lang sa magkapatid habang nagsasalimbayan ang mga kulog at kidlat.
“Tiya Eda! Lolo Johnny!” malakas na sigaw ni Maggie.
“Tiyang! Samahan mo kami dito…AAAAAH!” palahaw din ni Ronel.
Matapos ang malalakas na pagsigaw ng magkapatid ay itinakip nila sa kanilang mukha at katawan ang makapal na kumot upang hindi na nila makita pa ang Lola Lydia nila na nakaupo sa di kalayuan.
Ilang sandali pa ang lumipas ay nagulat sila nang alisin ni Aling Eda ang kumot na nakatakip sa kanila. Dala ni Aling Eda ang gasera at kasama nito si Lolo Jhonny.
‘Tiyang! Si Lola Lydia! Nandito siya kanina… dinalaw niya kami!” natatakot na sabi ni Maggie.
“Oo nga po Tiyang! Nakaupo siya kanina duon sa upuang iyon!” Itinuro ni Ronel ang upuang nasa di kalayuan.
“Hay! Naku dahil sa taas ng lagnat n’yo ay kung anu-ano ang nakikita at sinasabi n’yo. Matagal ng patay ang Inay, at ang isang patay ay hindi na muli pang babalik.” Sabi ni Aling Eda na hindi naniwala sa kanila.
“PeroTiyang…”
‘Tama na! Panaginip n’yo lang ang lahat! Huwag ninyong takutin ang inyong mga sarili!” Sabi naman ni Lolo Johnny.
Hindi na kumibo ang magkapatid dahil alam nila na kahit anong paliwanag ang kanilang gawin ay walang maniniwala sa kanila. Iisipin ng lahat na nagdedeliryo lamang sila o kaya ay nananaginip dahil mayroon silang sakit ng mga panahong iyon. Ngunit malinaw ang kanilang isipan. Nakita nila at nakasama sandali ang multo ng kanilang Lola Lydia na kahit nasa kabilang buhay na ay nagbalik pa para dalawin sila at bantayan. Patunay ang makapal na kumot na ibinalabal nito sa kanilang magkapatid para mapawi ang kanilang ginaw.
Ang pambihirang karanasan ay hindi makakalimutan kailanman ninuman. Gaya ng naranasan ng magkapatid na Maggie at Ronel nang gabing magkaroon sila ng karamdaman.
Ang isang gabi sa piling ni Lola Lydia!!! (Courtesy: Hauntedpocketbooks)

PHOTO OP #6 (Super Creepy!)

IT IS WATCHING.

Courtesy: Google

[Video] Haunted House sa San Miguel, Bulacan

Courtesy: GMA

Wednesday, July 30, 2014

PHOTO OP #5

Old Friend

Courtesy: Google

[Video] PARANORMAL INVESTIGATION IN THE PHILIPPINES

Courtesy: GMA

PHOTO OP #4

Came Back For The Reunion?

Courtesy: Google

WHAT'S COOKING???

Image From Google
This one was told to me by a former co-worker. And who knows -- here in the south, home of fake tans and big hair, it might have happened!
A young woman was approaching her wedding day. She decided that she'd look better in her wedding dress if she had a little color, so a week before the wedding she went to a tanning salon. The salon staff, however, told her that for her own safety, she could only tan for thirty minutes a day. After she'd tanned for her thirty minutes, she decided it wasn't enough, so she went to another tanning salon the same day to tan. They told her the same thing. She still wasn't tan enough after that thirty minutes, so she went to a third tanning salon, and a fourth.
She did this for the next four days. Even though she was getting a little bit red, she kept thinking how good she'd look in her wedding dress.
The day before her wedding, she was found dead. Her internal organs had all burnt up from the tanning beds. (Courtesy: Urbanlegends)

PHOTO OP #3

Dead Relative??

Courtesy: Google

Sunday, July 27, 2014

PHOTO OP #2

What's Wrong With This Photo?

Courtesy: Google

PHOTO OP #1

Selfie Anyone?

Courtesy: Google

SOMETHING STINKS

Image From Google

A man and woman was on their honeymoon, and checked into a suite at a hotel. When they got to their room they both detected a bad odor. The husband called down to the front desk and asked to speak to the manager. He explained that the room smelled very bad and they would like another suite. The manager apologized and told the man that they were all booked because of a convention. He offered to send them to a restaurant of their choice for lunch compliments of the hotel and said he was going to send a maid up to their room to clean and to try and get rid of the odor.
After a nice lunch the couple went back to their room. When they walked in they could both still smell the same odor. Again the husband called the front desk and told the manager that the room still smelled really bad. The manager told the man that they would try and find a suite at another hotel. He called every hotel on the strip, but every hotel was sold out because of the convention. The manager told the couple that they couldn't find them a room anywhere, but they would try and clean the room again. The couple wanted to see the sights and do a little gambling anyway, so they said they would give them two hours to clean and then they would be back.
When the couple had left, the manager and all of housekeeping went to the room to try and find what was making the room smell so bad. They searched the entire room and found nothing, so the maids changed the sheets, changed the towels, took down the curtains and put new ones up, cleaned the carpet and cleaned the suite again using the strongest cleaning products they had. The couple came back two hours later to find the room still had a bad odor. The husband was so angry at this point, he decided to find whatever this smell was himself. So he started tearing the entire suite apart himself.
As he pulled the top mattress off the box spring he found a dead body of a woman. (Courtesy: Urbanlegends)

Saturday, July 26, 2014

THE CHOKING DOG

Image From Google

My cousin and his wife lived in Sydney with this huge doberman in a little apartment off Maroubra Road. One night they went out for dinner and a spot of clubbing. By the time they got home it was late and my cousin was more than a little drunk. They got in the door and were greeted by the dog choking to death in the loungeroom.
My cousin just fainted, but his wife rang the veterinarian, who was an old family friend of hers, and got her to agree to meet her at the surgery. The wife drives over and drops off the dog, but decides that she'd better go home and get her hubby into bed.
She gets home and finally slaps my cousin into consciousness, but he's still drunk. It takes her almost half an hour to get him up the stairs, and then the phone rings. She's tempted to just leave it, but she decides that it must be important or they wouldn't be ringing that late at night. As soon as she picks up the phone, she hears the vet's voice screaming out:
"Thank God I got you in time! Leave the house! Now! No time to explain!" Then the vet hangs up.
Because she's such an old family friend, the wife trusts her, and so she starts getting the hubby down the stairs and out of the house. By the time they've made it all the way out, the police are outside. They rush up the front stairs past the couple and into the house, but my cousin's wife still doesn't have a clue what's going on.
The vet shows up and says, "Have they got him? Have they got him?"
"Have they got who?" says the wife, starting to get really pissed off.
"Well, I found out what the dog was choking on – it was a human finger." 
Just then the police drag out a dirty, stubbly man who is bleeding profusely from one hand. "Hey Sarge," one of them yells. "We found him in the bedroom."(Courtesy: Urbanlegends)

THE MAN IN THE WINDOW

Image From Google
This girl was home all alone watching TV on a cold winter night. The television was right beside a sliding glass door, and the blinds were open.
Suddenly she saw a wrinkled old man staring at her through the glass! She screamed, then grabbed the phone next to the couch and pulled a blanket over her head so the guy couldn't see her while she called the police. She was so terrified that she remained under the blanket until the police got there.
It had snowed a lot during the day, so the police naturally decided to look for footprints. But there were no footprints at all on the snowy ground outside the sliding door.
Puzzled, the police went back inside the house – and that's when they saw the wet footprints on the floor leading up to the couch where the girl was still sitting.
The policemen looked at each other nervously. "Miss, you're extremely lucky," one of them finally said to her.
"Why?" she asked.
"Because," he said, "the man wasn't outside at all. He was in here, standing right behind the couch! What you saw in the window was his reflection." (Courtesy: Urbanlegends)

ANTS IN THE BRAIN

Image From Google
A little boy died because surgeons found ants in his brain! Apparently this boy had fell asleep with some sweets in his mouth or with some sweet stuff beside him. Ants soon got to him and some ants in fact crawled into his ear which somehow managed to go to his brain. When he woke up, he did not realize that ants had gone to his head.
After that, he constantly complains about itchiness around his face. His mother brought him to see a doctor but the doctor could not figure out what was wrong with him. He took an X-ray of the boy and to his horror, he found a group of live ants in his skull. Since the ants are still live, the doctor could not operate on him cuz the ants are constantly moving about.
The boy at last died. So please be careful when leaving food stuff beside your bed or when eating in bed. This might attract ants. Most importantly, NEVER eat a sweet before going to bed. You might fall asleep and suffer same fate as the little boy. (Courtesy: Urbanlegends)

I'M STILL ALIVE!

Image From Google
My great-great grandmother, ill for quite some time, finally passed away after lying in a coma for several days. My great-great grandfather was devastated beyond belief, as she was his one true love and they had been married over 50 years. They were married so long it seemed as if they knew each other's innermost thoughts.
After the doctor pronounced her dead, my great-great grandfather insisted that she was not. They had to literally pry him away from his wife's body so they could ready her for burial.
Now, back in those days they had backyard burial plots and did not drain the body of its fluids. They simply prepared a proper coffin and committed the body (in its coffin) to its permanent resting place. Throughout this process, my great-great grandfather protested so fiercely that he had to be sedated and put to bed. His wife was buried and that was that.
That night he woke to a horrific vision of his wife hysterically trying to scratch her way out of the coffin. He phoned the doctor immediately and begged to have his wife's body exhumed. The doctor refused, but my great-great grandfather had this nightmare every night for a week, each time frantically begging to have his wife removed from the grave.
Finally the doctor gave in and, together with local authorities, exhumed the body. The coffin was pried open and to everyone's horror and amazement, my great-great grandmother's nails were bent back and there were obvious scratches on the inside of the coffin. (Courtesy: Urbanlegends)

THE REAL KILLER

Image From Google

One night a woman went out for drinks with her girlfriends. She left the bar fairly late at night, got in her car and onto the deserted highway. After a few minutes she noticed a lone pair of headlights in her rear-view mirror, approaching at a pace just slightly quicker than hers. As the car pulled up behind her she glanced and saw the turn signal on — the car was going to pass — when suddenly it swerved back behind her, pulled up dangerously close to her tailgate and the brights flashed.
Now she was getting nervous. The lights dimmed for a moment and then the brights came back on and the car behind her surged forward. The frightened woman struggled to keep her eyes on the road and fought the urge to look at the car behind her. Finally, her exit approached but the car continued to follow, flashing the brights periodically.
Through every stoplight and turn, it followed her until she pulled into her driveway. She figured her only hope was to make a mad dash into the house and call the police. As she flew from the car, so did the driver of the car behind her — and he screamed, "Lock the door and call the police! Call 911!"
When the police arrived the horrible truth was finally revealed to the woman. The man in the car had been trying to save her. As he pulled up behind her and his headlights illuminated her car, he saw the silhouette of a man with a butcher knife rising up from the back seat to stab her, so he flashed his brights and the figure crouched back down.
The moral of the story: Always check the back seat! (Courtesy: Urbanlegends)

Bride And Seek

Image From Google
Back in 1975 a young couple, both 18, decided to get married right after high school. The father of the bride lived in Palm Beach in a mansion and was able to afford a big wedding for them. To make a long story short, they got married and the wedding was beautiful.
After the wedding they had a big reception in an old building and everyone got pretty drunk. When there were only about 20 people left, the groom decided that they should play hide-and-seek. Everyone agreed and the groom was "it." They all went and hid and the game went on.
After about 20 minutes everyone had been found except the bride. Everyone looked everywhere and tore the whole place apart looking for her. After a few hours the groom was furious, thinking the bride was playing a terrible trick. Eventually, everyone went home.
A few weeks later the groom, having placed a missing persons report, gave up looking for her. Heartbroken, he tried to go on with his life.
Three years later a little old woman was cleaning the place up. She happened to be in the attic and saw an old trunk. She dusted it off, and, out of curiosity, opened it. She screamed at the top of her lungs, ran out of the building and called the police.
Apparently, the bride had decided to hide in the trunk for the game of hide-and-seek. When she sat down, the lid fell, knocking her unconscious and locking her inside. She suffocated after a day or so. When the woman found her, she was rotting, her mouth in the shape of a scream. (Courtesy: Urbanlegends)

DO NOT BLINK

Courtesy: Google

Friday, July 25, 2014

[Video] HAUNTED SCHOOL ( Bongbongon Elementary School)

Courtesy: Youtube

Aren't You Glad You Didn't Turn on the Light?

Image From Google

I heard about a girl who went back to her dorm room late one night to get her books before heading to her boyfriend's room for the night. She entered but did not turn on the light, knowing that her roommate was sleeping. She stumbled around the room in the dark for several minutes, gathering books, clothes, toothbrush, etc. before finally leaving.
The next day, she came back to her room to find it surrounded by police. They asked if she lived there and she said yes. They took her into her room, and there, written in blood on the wall, were the words, "Aren't you glad you didn't turn on the light?" Her roommate was being murdered while she was getting her things. (Courtesy: Urbanlegends)

CLASSMATES??

Courtesy: Google

THE DRIPPING SOUND

Image From Google
A young girl named Lisa was often left alone at home because her parents worked late, so they bought her a dog to protect her and keep her company. One night Lisa was awakened by a constant dripping sound. She got up and went to the kitchen to turn off the tap properly. As she was getting back into the bed she stuck her hand under the bed and the dog licked it reassuringly.
The dripping sound continued, so she went to the bathroom and turned off the tap properly in there, too. She went back to her bedroom and again stuck her hand under the bed, and again the dog licked it. But the dripping continued, so she went outside and turned off the taps out there. She came back to bed, stuck her hand under it, and the dog licked it again.
Still the dripping continued, dripdripdrip. This time she listened and located the source of the dripping — it was coming from her cupboard. She opened the cupboard door, and there was her dog hanging upside down with its neck cut, and written on the window on the inside of the cupboard door was, "HUMANS CAN LICK TOO!!!" (Courtesy: Urbanlegends)

HAVE YOU CHECKED THE CHILDREN?

Image From Google

A married couple were going out for the evening and called in a teenage babysitter to take care of their three children. When she arrived they told her they probably wouldn't be back until late, and that the kids were already asleep so she needn't disturb them.
The babysitter starts doing her homework while awaiting a call from her boyfriend. After awhile the phone rings. She answers it, but hears no one on the other end — just silence, then whoever it is hangs up. After a few more minutes the phone rings again. She answers, and this time there's a man on the line who says, in a chilling voice, "Have you checked the children?"
Click.
At first she thinks it might have been the father calling to check up and he got interrupted, so she decides to ignore it. She goes back to her homework, then the phone rings again. "Have you checked the children?" says the creepy voice on the other end.
"Mr. Murphy?" she asks, but the caller hangs up again.
She decides to phone the restaurant where the parents said they'd be dining, but when she asks for Mr. Murphy she is told that he and his wife had left the restaurant 45 minutes earlier. So she calls the police and reports that a stranger has been calling her and hanging up. "Has he threatened you?" the dispatcher asks. No, she says. "Well, there's nothing we can really do about it. You could try reporting the prank caller to the phone company."
A few minutes go by and she gets another call. "Why haven't you checked the children?" the voice says.
"Who is this?" she asks, but he hangs up again. She dials 911 again and says, "I'm scared. I know he's out there, he's watching me."
"Have you seen him?" the dispatcher asks. She says no. "Well, there isn't much we can do about it," the dispatcher says. The babysitter goes into panic mode and pleads with him to help her. "Now, now, it'll be okay," he says. "Give me your number and street address, and if you can keep this guy on the phone for at least a minute we'll try to trace the call. What was your name again?"
"Linda."
"Okay, Linda, if he calls back we'll do our best to trace the call, but just keep calm. Can you do that for me?"
"Yes," she says, and hangs up. She decides to turn the lights down so she can see if anyone's outside, and that's when she gets another call.
"It's me," the familiar voice says. "Why did you turn the lights down?"
"Can you see me?" she asks, panicking.
"Yes," he says after a long pause.
"Look, you've scared me," she says. "I'm shaking. Are you happy? Is that what you wanted?"
"No."
"Then what do you want?" she asks.
Another long pause. "Your blood. All over me."
She slams the phone down, terrified. Almost immediately it rings again. "Leave me alone!" she screams, but it's the dispatcher calling back. His voice is urgent.
"Linda, we've traced that call. It's coming from another room inside the house. Get out of there! Now!!!"
She tears to the front door, attempting to unlock it and dash outside, only to find the chain at the top still latched. In the time it takes her to unhook it she sees a door open at the top of the stairs. Light streams from the children's bedroom, revealing the profile of a man standing just inside.
She finally gets the door open and bursts outside, only to find a cop standing on the doorstep with his gun drawn. At this point she's safe, of course, but when they capture the intruder and drag him downstairs in handcuffs, she sees he is covered in blood. Come to find out, all three children have all been murdered. (Courtesy: UrbanLegends)

STAYING ALIVE

Courtesy: Google

CATCH ME...

Courtesy: Google

Thursday, July 24, 2014

THE LITTLE GIRL

Image From Google

I lived in a house from hell for four years, from age eleven to almost sixteen. There was constantly something happening. Doors flying open and shut, voices, footsteps. Nothing ever stayed where you put it. I was alone there a lot because both my parents worked and I was constantly terrified.
One of the most gut-level disturbing things though was the little girl in my bathroom. Every time I walked past my bathroom door (which was constantly since it was right outside my bedroom) I saw a little girl with blond curled hair and a rose-colored dress. She just stood there, staring, looking like a photograph from 1905. I started keeping the door closed so I could walk by without seeing her, but she was always there when I opened it. Once I stepped in past her, I couldn't see her anymore but I could feel her there. She scared me, but I felt really sorry for her because she was trapped there, just like me, but probably forever.
As the years went by and things in the house continued to get worse, she started seeming... darker. I started feeling like she wasn't really a little girl. I knew there was something ugly in the house and I felt like it was presenting this sympathetic image to me. Then I started thinking I was completely losing my mind.
One day, when I was 14, I had a friend from out of town come stay with me for a week. I hadn't told her anything whatsoever about the house because I didn't think she would come if I did. Right after she got there we were sitting in my room and she left to go to the bathroom. About a minute later she walked back in with a puzzled look on her face and said "So, there's a little girl in your bathroom". "Um, I, yeah she hangs out in there. Blond hair?" "Curls? Pink dress? Yeah. You know that's not really a little girl, don't you?" I almost threw up. I was so relieved and terrified and excited and ready to run out of the house screaming. She wouldn't use my bathroom the rest of the week and I started using it as little as possible without pissing off my parents (who did not want to believe).
Eventually we moved out and I could not have been happier. I distanced myself from it mentally as much as I could. Then, when I was 18, I took another friend on a road trip to pack up a few things I'd left in the house (my parents hadn't managed to sell it, and wouldn't for 5 more years). The minute we got on the property, my friend seemed uncomfortable. When we came around the bend in the long, steep driveway, he went completely white. I could tell something was wrong, but he insisted he was OK, so we got to work. After a while he asked to use the bathroom and I directed him to mine. Not 20 seconds after he left, he came running back in, gasping for breath, andand slammed the bedroom door behind him. He started babbling about a little blond girl who isn't really a little girl. All of a sudden he went dead still, looked me in the eye, and very solemnly said "She's not happy. With you. You left, and you weren't supposed to". We threw whatever we could grab in two trips in my car (after I walked him to another bathroom and waited outside the door) and got the fuck out at top speed. (Courtesy: Jezebel)

Wednesday, July 23, 2014

YOU MURDERED ME

Image From Google
When hospital orderly Allen S*** was called in for questioning by the police in 1977, he knew what it was about. Or rather whom it was about: Teresita B**** had also worked at the same hospital, and, early in 1976, Allen had gone to her apartment and stabbed her to death before setting her on fire. He was hoping the police didn’t know anything. They knew everything. Teresita, the woman he murdered, had told them.
Earlier in 1977, respiratory technician Remy C***** —who had worked with Teresita, but not known her well—saw the dead woman loitering about the hospital employees’ lounge. Soon thereafter, a distinct change came over Remy. She started displaying strange mannerisms and following routines that were not her own. She became distant, sometimes seeming to almost be in a trance. She would sing songs she didn’t know, then deny singing themor even saying anything. The strange events grew worse, until one day when Remy fell back on her bed and spoke to her family in Teresita’s voice.
Remy’s husband Joe was a doctor and Teresita mainly addressed him, begging him to go to the police. And she had plenty of information—she named Allen and had Joe write down various items he had stolen from her apartment and the names and phone numbers of relatives who could confirm that the items were hers. Although police were understandably skeptical, they brought Allen in and watched his alibi crumble as Teresita’s relatives pointed out her valuables, which police had indeed found in Allen’s home. He subsequently confessed and was convicted of her murder.
Remy has never had another such experience. Despite the accuracy of her information and the case’s appearance on Unsolved Mysteries in 1996, no one has ever been able to explain how it happened, or why it happened to her. (Courtesy: Listverse)

[Video] GHOST STRANGLES MAN

Courtesy: Youtube

Beaten Heart

Image From Google

On March 16, 1995, Terry C***** shot and killed himself in the bathroom of the home he shared with his wife Cheryl. There had been an argument—there had always been arguments—and Terry had threatened himself with a gun just months before. Cheryl heard the shot from the other side of the door after watching her husband enter the bathroom with a .22. She heard him gasp “Help me, I’m dying,” and then he was gone. He’d fired a single round into his brain.
The only possible silver lining was that Terry, 33, had been in good physical condition—and an organ donor. Terry’s heart saved the life of 57-year-old Sonny G******, who had contracted an incurable virus of the heart a year earlier.
In 1996, Sonny wrote a letter of appreciation to Terry’s widow, and though the donor procurement agency had advised against contact, they decided to meet. And when they did, Sonny fell instantly in love with the widow of the man whose heart now beat in his chest. “I felt like I had known her for years . . . I couldn’t keep my eyes off her,” Sonny told a local newspaper in 2006. They were both married at the time, but within a few years both had divorced, and they moved in together in 2001. It was a rocky relationship, just like Cheryl and Terry’s had been, but they eventually married in 2004.
Four years later, with no indication that anything was seriously amiss, Sonny’s life ended the same way Terry’s did—suicide by gunshot. The heart that had beat on for 12 years of borrowed time stopped beating for good. (Courtesy: Listverse)

Sunday, July 20, 2014

Dead Animals In The Backyard

Image From Google


"Awww... poor thing," Jenni said, looking down at the dead bird. It had been chewed up by some kind of animal.
"It's okay honey," I said. "I'll bury it in the garden." And she hugged me.

But that was just the first one we'd find. The weeks went by and that dead bird was followed by another a week later, and a bloody squirrel with no head after that.
"Must be a wolf back there," I said the following week, when we found a dead fox. "At least, I hope there is."
"Why?" Jenni said, sipping her coffee.
"Well either that or we have a future serial killer growing up in our neighbourhood."
"Maybe we should call the police?"
"Hmmm, well I think I'll just fence off the yard first."

But the fence didn't stop the steady flow of dead animals appearing in the backyard, and over time they got larger. One morning there was half a dead cat, and later an eviscerated dog, a golden retriever.
I eventually did end up calling the police, but not because of the dead animals in the yard. I called the police because one morning I woke up alone, and lying in a heap in the backyard, covered in mud and gutted, was Jenni.
When I found her dead I was afraid of who or what was doing this. But now I don't know what to be afraid of. Because this morning I threw up in the sink, and in the mass of bloody vomit I found her engagement ring"Awww... poor thing," Jenni said, looking down at the dead bird. It had been chewed up by some kind of animal.
"It's okay honey," I said. "I'll bury it in the garden." And she hugged me.
But that was just the first one we'd find. The weeks went by and that dead bird was followed by another a week later, and a bloody squirrel with no head after that.
"Must be a wolf back there," I said the following week, when we found a dead fox. "At least, I hope there is."
"Why?" Jenni said, sipping her coffee.
"Well either that or we have a future serial killer growing up in our neighbourhood."
"Maybe we should call the police?"
"Hmmm, well I think I'll just fence off the yard first."

But the fence didn't stop the steady flow of dead animals appearing in the backyard, and over time they got larger. One morning there was half a dead cat, and later an eviscerated dog, a golden retriever.
I eventually did end up calling the police, but not because of the dead animals in the yard. I called the police because one morning I woke up alone, and lying in a heap in the backyard, covered in mud and gutted, was Jenni.
When I found her dead I was afraid of who or what was doing this. But now I don't know what to be afraid of. Because this morning I threw up in the sink, and in the mass of bloody vomit I found her engagement ring. (Reddit)

The Cabin

Image From Google

My wife was shaking me quietly. I looked around the cabin. The girls must have gone to bed. The fire had burned down to embers. My glass of scotch was still in my hand.
“Something is tapping on the porch.” Then I heard it too. I grabbed my ax and lit the lantern. I opened the door expecting a raccoon or a skunk, but instead found a boy of about 10 years old.

He stared at me petrified for a moment, then bolted down the path through the woods. I gave chase. He was losing me but I heard him tumble to the ground. I leapt on top of him in a rage.
“Why were you knocking on my porch?” I screamed. “My uncles told me to.” He stammered.
I was no longer angry, but confused. “But why?” I asked. “To get you out of the cabin.” (Reddit)

Saturday, July 19, 2014

Black Lagooon

Image From Google


To celebrate their first year in university, six friends went camping in the wilderness. After driving for several hours from the nearest town, they discovered a lagoon, nestled beside a cliff ideal for diving. They set up camp in the woods nearby and spent the evening swimming in the warm, clear water. As the sun sunk below the trees, one of the friends went up to the highest point on the cliff and jumped off, while the other 5 watched. Their laughter slowly subsided as they waited for him to surface. It only took half a minute for them to dive in after their friend. Struggling and sputtering among the reeds in the lagoon, they searched hopelessly for him. Finally they disentangled themselves and came up, but they never saw their friend again. Heartbroken they returned to the city and passed a strange and lonely year in which their only solace was the knowledge that they would return to the lagoon to honor the anniversary of their friend’s death.
A year passed and they returned to the lagoon as a memorial, but as they approached they saw their friend standing there, head bowed. Excitedly they called to him and began running towards him, but he didn’t turn. As they got closer they called him more desperately, but still to no avail. With joy they ran towards him, but stopped dead when they saw not one but five crosses on the waterside. (Courtesy: Buzzfeed)

So I Lost My Phone

Last night a friend rushed me out of the house to catch the opening act at a local bar’s music night. After a few drinks I realized my phone wasn’t in my pocket. I checked the table we were sitting at, the bar, the bathrooms, and after no luck I used my friend’s phone to call mine.
After two rings someone answered, gave out a low raspy giggle, and hung up. They didn’t answer again. I eventually gave it up as a lost cause and headed home.
I found my phone laying on my night stand, right where I left it. (Courtesy: Buzzfeed)
                                  
Image From Google